โครงการตัดท่อโลหะและท่อโลหะ

โครงการตัดท่อโลหะและท่อโลหะ

เครื่องตัดเลเซอร์ท่อโลหะและท่อคืออะไร?
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อโลหะและท่อ: ≤200mm
ท่อโลหะและท่อตัดความหนา: ≤8mm (เหล็กอ่อน)
ประเภทของท่อโลหะและท่อ: กลม, สแควร์, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, รูปไข่, ท่อกลมและอื่น ๆ หลอดพิเศษอื่น ๆ ฯลฯ